"Una nova manera d’entendre l’educació musical en la primera infància"

Què és minimusics?

Albada Blay

Tallers en família

Tallers a les escoles bressol

Formació a professorat

Tallers a biblioteques

Agenda

Imatges i vídeos

Altres projectes